Lukáš Gavlovský

O MNĚKONTAKT


Dětská hřiště


1999 Dětské hřiště, areál Botanické zahrady hl.m. Prahy, Praha 7-Troja


2001 Dětské hřiště nad prameništěm Prokopského potoka, Praha 13-Stodůlky


2002 Dětské hřiště v Dětském domově na Zbraslavi


2002 Dětské hřiště na soukromé zahradě v Dubči u Prahy


2002 Akustické, optické a herní objekty v lázeňském parku Bludov u Šumperka


2006 Akustické herní objekty pro areál Botanické zahrady hl.m. Prahy, Praha 7-Troja


2007 Dětské hřiště v soukromé zahradě v Praze-Chuchli


2008 Dětské hřiště z tisového, dubového a akátového dřeva na soukromé zahradě v Klánovicích


2009 Pískoviště s menhirem na vlastní zahradě ve Výžerkách


2009 Dětské hřiště se vzájemně propojenými akustickými prvky v Ostopovicích u Brna


2010 Prvky vytvořené z kmenů pokácených na zahradě mateřské školky společnosti Maitrea ve Slušticích


2011 Prvky vytvořené z kmenů a kamenů na zahradě mateřské školky společnosti Maitrea ve Slušticích


2010–2011 Dětské hřiště na soukromé zahradě u Jiřetína pod Jedlovou


2011 Sestava vzájemně propojených akustických prvků z akátových kmenů, farma Čapí hnízdo u Benešova


2011 Přestavba dětského hřiště na soukromé zahradě v Dubči u Prahy


2011 Chýše ze dřeva tisu, dubu a akátu, soukromá zahrada v Dolních Počernicích


2011 Lithofon - kamenný hudební nástroj ze znělce, čediče, zkamenělého dřeva a syenitu, Botanická zahrada hl. m. Prahy


2012 Akustický objekt - školské zařízení pro enviromentální vzdělávání - Lipka, Lipová 20, Brno.
            Dílo bylo vytvořeno spolu se zaměstnanci této organizace


2013 Dendrofon, Školské zařízení pro enviromentální vzdělávání - Lipka, pracoviště Jezírko, Brno.
            Objekt byl vytvořen ve spolupráci s Ateliérem Tilia.


2013 Dětské hřiště MŠ Kollárova 71, Český Brod
            Obnova hřiště i celé zahrady školky vzešla z iniciativy několika odhodlaných matek místních dětí a byla financována Nadací Proměny,
            navržena ve spolupráci s architekty Michalem Fišerem a Štěpánem Špoulou.


2013 Dětské hřiště na soukromé zahradě, Opava


2014 Dotykový chodník, zahrada MŠ v Humpolci


2014 Šeptající vrby pro Hruboňovo, Slovensko
            Tři objekty z čerstvých vrbových kůlů vzájemně propojené podzemním zvukovodem.
            Dílo uskutečněné v rámci mezinárodního projektu CESTY VODY – CESTY K SEBE, realizovanou MAS Podlipansko a MAS Lipa pro venkov
            v mikroregionu Radošinka. Dík za spolupráci patří Leovi Pivoňkovi a mnohým dalším přátelům z Čech a Slovenska, kteří se do projektu
            zapojili.


2014 Domek pro malého požárníka Vojtu, soukromá zahrada Jahodnice


2014 Rybářská chatrč a Altán, zahrada MŠ U splavu, Břeclav
            Realizace ve spolupráci s architektkou Janou Drochytkovou, dalšími přáteli a firmou Tlak Smolík.

design GAO