Lukáš Gavlovský

O MNĚKONTAKT


Padlé stromy


2001 Jasan, zahrada Květnice, Praha 1 - Petřín


2002 Platan, strom padlý při srpnové povodni 2002, Stromovka, Praha 7


2006 Dub, zajištění torza odumřelého stromu, zámecký park Mcely u Nymburka2012 Lavice a objekty z padlých stromů parku v Lednici, Botanická zahrada hl. m. Prahy2014 Československá vrba, Nové sady – Kotrbál, Slovensko
            Prázdné místo v kruhu starobylých vrb je osazeno spletenými proutky z našeho a místního regionu. Věřím, že časem srostou v jediný strom.
            Dílo bylo uskutečněno v rámci mezinárodního projektu CESTY VODY – CESTY K SEBE realizovanou MAS Podlipansko a MAS Lipa
            pro venkov v mikroregionu Radošinka. Dík za spolupráci patří Leovi Pivoňkovi a mnohým dalším přátelům z Čech a Slovenska,
            kteří se do projektu zapojili


2014 Poháry pro závod dobrovolných hasičů ve Výžerkách

design GAO