Lukáš Gavlovský

O MNĚKONTAKT


Dům a kadibudka


2008 Vlastní dům, Výžerky
Stará kamenná stodola, jež byla součástí selského statku, sloužila a dodnes slouží k uschovávání mnohých věcí. Na místě dříve určeném pro obilnou slámu, je dnes „uložen“ obytný dům. Vestavbu tvoří dvojice vzájemně propojených útvarů. „Balík“ je kvádr o vnějších rozměrech cca 6,5 x 8 m, výšky 5 m a spočívá z velké části nad terénem. Konstrukci ze smrkových fošen a borové kulatiny vyplňuje izolace ze slaměných balíků. Stěny jsou oboustranně omítnuty hliněnou omítkou. Prosklená část kvádru vyčnívá ven z jižní fasády stodoly. Druhý útvar je inspirován organickými prvky rostlinné říše. Vyrůstá vertikálně ze země na ledvinovitém půdoryse. Stěny se vrství podobně jako je tomu u lodyhy, nebo plodu rostliny. Pevné cihlové jádro obaluje konopná koudel a vrstva slámy, vtěsnaná mezi křivolaké svislé „cévy“ borovic. Plášť uzavírají papírové kartony a tenká dřevěná prkna. Dům vytápí dřevo spalované v jedněch zděných kamnech, postavených na finský způsob. Stěny interiéru pokrývají barevné hliněné štuky - obrazy několika nedalekých geologicky zajímavých lokalit, ze kterých jsem získával vzorky hlín. (Prusice, Kostelec-Bílá hlína, Přistoupim, Vrátkov, Molitorov, Český Brod, Svatbín, Brník) Dům je postaven s ohledem na možnost jeho budoucí recyklace a zkompostovatelnost. Použití jedovatých látek a nátěrů bylo omezeno na minimum. Dům navrhoval architekt Oliver Kálnássy.
2009 Vlastní dům, Výžerky


2002 Vlastní kadibudka, Výžerky


2009 Stůl z tisového kmene a skla do interiéru domu u Zlína


2012–2014 Zádveří


2014 Přístavba vlastního domu ve Výžerkách
            Ve spolupráci s architektem Miroslavem Ščudlou rozšiřujeme náš stávající dům o část umístěnou ve svahu u stodoly.
            Materiály používáme stejné, jako u stávajícího domu, konstrukční systém je však odlišný.

design GAO