Lukáš Gavlovský

O MNĚKONTAKT


Kámen a zahrada


1998 Žulový květ, soukromá zahrada Průhonice (Spolupráce s firmou Garpen)


2000 Kámen amfibolit a dubové dřevo v soukromé zahradě s japonskými prvky v Psárech (Spolupráce s ing. Kaščákovou a firmou Garpen)


2002 Jezírko z pískovce, soukromá zahrada Praha 8 (Spolupráce s ing. Pešičkovou a firmou Garpen)


2004 Konstrukce ze štípaného dubu a akátu pro stínomilné popínavé rostliny v zásobní zahradě botanické zarady hl. m. Prahy v Troji


2007 Kámen syenit a dcera Eliška ve vlastní zahradě ve Výžerkách


2008 Terasová zahrada z kamene nalezeného v okolí vlastního domu ve Výžerkách


2009 (2012) Epyfitní kmen ve skleníku Fata Morgana, Botanická zahrada hl. m. Prahy


2010 (2012) Epyfitní kmen ve skleníku Fata morgana, Botanická zahrada hl. m. Prahy


2010 Dubové sloupky informačního systému pro vidomé i nevidomé návštěvníky areálu Botanické zahrady hl. m. Prahy v Troji


2010 Dubový vodosvod zelené střechy budovy mateřské školky společnosti Maitrea ve Slušticíchdesign GAO