Lukáš Gavlovský

O MNĚKONTAKT


Lavice a odpočívadla


2003 Lavice ze stromů padlých při srpnové povodni 2002, Stromovka, Praha 7


2003 Série dubových lavic na geologické téma, Dalejské údolí Praha 13


2004 Lavice Srdce Petřína, Praha 1


2004 Odpočívadla, soubor lavic a vyhlídkové molo u jezírka pro areál Botanické zahrady hl.m. Prahy, Praha 7-Troja
2005 Dubová lávka přes mokřad a lavice okolo rybníka, Obora Hvězda, Praha 62007 Odpočivadla v soukromé zahradě v Praze-Chuchli, spolupráce s ing. Kaščákovou


2008 Molo ke koupacímu jezírku v soukromé zahradě v Klánovicích, spolupráce s ing. Rybníčkovou a Kamilem Ciferou2008 Akátový chodník na expozici Mexiko, Botanická zahrada hl. m. Prahy


2008 Akátové lavice na stráni, Botanická zahrada hl. m. Prahy
2009 Dřevěné lavice a socha na expozici Mexiko, Botanická zahrada hl.m.Prahy


2009 Dubové lavice na soukromé zahradě u Zlína


2010–2011 Altán, soukromá zahrada pod Tolštejnem u Jiřetína pod Jedlovou


2010–2011 Dubová obruba a lávka ke koupacímu jezírku, soukromá zahrada u Jiřetína pod Jedlovou


2010–2011 Dubová obruba, molo a vodosvod ke koupacímu jezírku, soukromá zahrada u Jiřetína pod Jedlovou


2011 Dubové maxilavice, Botanická zahrada hl. m. Prahy


2011 Dubové molo mezi mokřadem a jezírkem, Botanická zahrada hl. m. Prahy


2011 Odpočivadla v zahradě dětského domova v Senožatech


2012 Dvě pítka a krmítko pro ptáky, areál Botanické zahrady hl. m. Prahy


2012 Lavice podél stezky na stráni, Botanická zahrada hl. m. Prahy


2012 Objekty ze dřeva a kamene pro veřejně přístupnou farskou zahradu v Nadějkově
          Díky iniciativě Okrašlovacího spolku pro Nadějkov a okolí, se uzavřená Farská zahrada postupně proměnila ve veřejný prostor a součást
          návsi. Akce probíhala ve spolupráci s Nadací Via, ateliérem Gaia a mnohými místními občany.


2013 Brvouni - akátová odpočívadla pro lesní MŠ v areálu Říčanské hájovny


2013 Objekty do soukromé zahrady v Bystřici nad Olší


2014 Lavice na obou březích řeky Výrovky, Miškovice
          Dvě půlky křivolakého dubového kmene, každá z nich instalována na jednom břehu říčky. Voda i tvary lavic se vlní a zrcadlí. Dílo uskutečněné
          v rámci mezinárodního projektu CESTY VODY – CESTY K SEBE, realizovanou českou MAS Podlipansko a slovenskou MAS Lipa pro venkov.
          Dík za spolupráci slovenskému kolegovi Romanovi Režovi.


2014 Dubová lavice okolo lípy na návsi v Nebovidech
          Dílo bylo vytvořeno v rámci akce Vraťme náves Nebovidům, z iniciativy OS Nebovidská tvrz.

design GAO