Lukáš Gavlovský

O MNĚKONTAKT


Malby a hlinomalby


1995 Etna, Vulkáno, Stromboli
Triptych vytvořený po návratu z cesty po činných sicilských sopkách. Malba je provedena doteky a otisky vlastního těla. Jsou v ní použity sopečné popely a síra z jednotlivých sopek, včelí vosk a acryl. Podklad dřevotříska 210x187 cm.


1997 Dvojice
Obraz spjatý s realizací stromořadí ve Hříškově. Malba je záznamem rituálu oslavujícího proces růstu stromu od semene, až po zánik jeho mohutného kmene. Použity jsou minerální pigmenty - ornice a opuka ze Hříškova a barviva vyrobená z dubu a lípy. Pojidlem je arabská guma, podklad laťovka ve formátu 244x244 cm.


1997 Historie místa
Obraz volně navazuje na fotografický cyklus Pravý břeh - levý břeh. Je inspirován starohorní vrstevnatou skalní stěnou, která ční ze země u zbraslavského mostu. Z okolních hornin jsou vyrobeny i použité pigmenty. Pojidlem je včelí vosk a arabská guma, podklad borovicová překližka v sesazeném formátu 546x300 cm.


1999 Tektonika
Obraz inspirovaný geologickou stavbou Jeseníků. V malbě je použito plátkové zlato a minerální pigmenty získané z jesenických hornin, především z hald rudních dolů ve Zlatých horách. Pojidlo je kostní klih a včelí vosk, podklad laťovka ve formátu 122x244 cm. Obraz je instalován v penzionu Minerál ve Zlatých Horách.


2007 Hliněné malby v interiéru vlastního domu ve Výžerkách
Hlíny pocházejí z nedalekých geologicky zajímavých lokalit.
2009 Kamenná
Hliněný reliéf v interiéru školského zařízení pro enviromentální vzdělávání – Lipka, Kamenná 20 Brno.

Odjakživa sesbírané kameny skládám do sbírky. Většinu z nich opřádá intimní příběh nálezu, okamžiku, kdy jsem se těla krajiny směle dotýkal, žasnul, bažil se. Kameny jsou velice různé, stejně jako jsou různé i příběhy lidí – sběratelů.
Obraz (530x320 cm) jsem vytvořil z čistě přírodních materiálů – hlíny, písku, štěrku, slaměné a konopné řezanky a včelího vosku s damarovou pryskyřicí. Vlastnoručně připravené materiály jsem kombinoval s barevnými hliněnými omítkami Picas řady Art od firmy Rigi.
Kompozici dominuje kámen věnovaný zakladateli české ekopedagogiky, prachatickému učiteli Aleši Záveskému. Tak jako ve vrstvách skutečných hornin můžeme číst záznamy okamžiků dávných krajin, zde nalézáme otisky fragmentů textů z kroniky první školní přírodní rezervace založené roku 1968 panem Záveským. Předlohu k části obrazu – Červený vrch, jsem zase nalezl v geologické historii kopce, na jehož úpatí se ulice Kamenná nachází. Před více než třemi sty miliony lety tudy mohutná prařeka unášela křemitý písek a valouny a ukládala je do mocného souvrství. Reliéf Červeného vrchu je na mnoha místech pokryt mocnou vrstvou spraše, kterou sem v dobách meziledových navály větry vanoucí z Vídeňské pánve. K vyobrazení dalších kamenů a technologii jejich malby mě inspirovaly mnohé vlastní sběratelské zážitky a putování po naší krajině.

Video z průběhu vytváření díla je možno shlédnout zde.


2010 Hliněná fasáda rodinného domu v Hradčanech u Tišnova2012 Hliněný reliéf na téma posvátný strom Dadap v kavárně Dadap, Praha Libeň
V centru každého stromu vidím místo a posvátný okamžik, kdy z nabobtnaného semene vyráží bělavý klíček. Pak rok co rok jeden plášť, my říkáme kruh, jelikož jsme si zvykli sčítat léta stromu až na pařezu pokáceného kmene. Pohled do nitra stromu odhaluje jeho život od počátku až do přítomného okamžiku, nebo do chvíle, kdy se jeho dřevěné tělo začíná měnit v troud. To je však kolem něj už rozeset prstenec semen žíznících po vodě, slunci a zázraku zrození nového stromu.
Obraz na stěně kavárny Dadap jsem vytvořil z hlín nalezených v krajině mého domova u Kostelce nad Černými lesy. Je smísena s rozdrcenou kůrou a semeny skutečného stromu Dadap. Jen listy na otisky jsem použil jiné, korálový strom totiž roste v dalekých tropických krajích.
Vodní prvek je dílem Arch. Jany Kyselové


design GAO