Lukáš Gavlovský

O MNĚKONTAKT


Landart a fotografie


1995 Hora-sopka
Objekt ze dřeva a hlíny, jehož silueta se kryje s horou Tlustec v Lužickýh horách. Do nitra vedou tři vstupy, u každého z nich je umístěn kámen a popel z jedné z činných sicilských sopek – Etny, Vulkána a Stromboli. Tlustec je hora sopečného původu, jež je ohrožena zánikem z důvodu těžby čediče. Objekt byl vytvořen a zažehnut v rámci sympozia Lemberk 95.1996–1997 On, ona a krajina
Realizace pro oživení venkovské krajiny u obce Hříškov nedaleko Loun. Na křižovatce polních cest, mezi nedozírnými lány holých polí, jsou vztyčeny dva pískovcové kameny připomínající prastaré menhiry nalézané v tomto kraji. Kámen Muž a kámen Žena. Každý v čele jednoho stromořadí. Od křižovatky ke vsi jsou napravo vysázeny lípy a na opačné straně k lesu zase duby. Jinak nahlíženo – lípy a duby se spolu setkávají v křížení cest. Celkem jde o 260 stromů vysázených v délce 2 km od obce jižním směrem k lesu. Přiznávám, že i přes velkou snahu všech stran, nebylo možno v dané době a podmínkách uskutečnit záměr v zamýšleném rozsahu a kvalitě.


1996–1998 Pravý břeh – levý břeh
Fotografický cyklus, Praha-Zbraslav.
Snímky z krajiny, ve které jsem léta žil na jednom břehu Vltavy. Z druhého břehu se zvedá dubovým lesem porostlá hora Závist a návrší Šance. Zde se rozprostíralo mohutné sídlo našich keltských předků. Navršené ochranné valy a vyhloubené příkopy doposud prozrazují jeho kontury. Pod vrstvou zeminy lze tušit ukryté půdorysy někdejších staveb. Často jsem překračoval řeku po mostě tam a zase zpátky, navštěvoval bývalé oppidum a někdy zde činil neobvyklé věci, nikým nepozorován je zaznamenával.1998 Impact
Fotografie z volného cyklu inspirovaného fenoménem dopadu meteoritu na zemský povrch.


1999–2000 Vidiny světla
Experimenty s fotografickým snímáním odlesků slunečního světla na vodě, slimáčím slizu a bublinách.
2001 Stíny
Fotografie z antických Pompejí. Snímky vznikly během krátkého zastavení ve městě, jež spalo pohřbeno pod vrstvou sopečného popela Vesuvu.


2001–2002 Po řece Moravě
11. 9. 2001 jsme stanuli s přítelem Romanem Švejdou na Kralickém Sněžníku u pramene řeky Moravy, rozhodnuti vydat se jejím směrem. Je mnoho způsobů, jak naplnit putování. Pro nás řeka představovala metaforu plynutí života. Během roku jsme na etapy prošli celý její tok od zrození pramene, až po smrt ve vodách Dunaje nedaleko Bratislavy. Společně s našim putováním vznikal pomyslný příběh muže Hynka a řada dokumentárních fotografií. Vše je zaznamenáno ve velké knize vázané v prknech nalezených v říčních náplavech. V deskách je ukotven kámen pocházející od pramene a ampule s prachem sebraným u soutoku Moravy s Dunajem. Kniha je opatřena stolem a sedátky vytvořenými rovněž z naplavenin. Od chvíle svého vzniku jsme objekt mnohokrát převezli a vystavili na místech k tomu příznivých – správa CHKO Litovelské pomoraví, knihkupectví, knihovny, muzea.

design GAO