Lukáš Gavlovský

O MNĚKONTAKT


Srdce pro Václava Havla


Srdce pro Václava Havla je objekt, který vznikl z vosku svíček zapálených po smrti Václava Havla na ulicích a náměstích celé České republiky. S mým spolutvůrcem a přítelem Romanem Švejdou, mnoha dobrovolníky a podporovateli, se nám podařilo zajistit 2300 kilogramů vosku - tedy asi polovinu odhadovaného množství materiálu ze všech zbylých svíček. V pražské Trafačce z něj byl odlit objekt ve tvaru otevřeného srdce, do kterého je možné vstoupit.

První destinací, kde bylo Srdce postaveno (10. 2. 2012), byla piazzeta Národního divadla v Praze. Stálo zde z technických důvodů na podestě. Po dva měsíce bylo nejenom voskové dílo, ale i tato deska vystavena všem možným vlivům života nechráněného veřejného prostranství. Lidé, kteří přicházeli k Srdci a dotýkali se jej zvenčí i zevnitř, zašlapali postupně do desky prach z ulice i šupinky vosku. Po demontáži objektu se objevil obraz, který bezděčně vytvořili tisíce návštěvníků Srdce pro Václava Havla.

Poté Srdce putovalo do Litomyšle, na hrad Grabštejn, do atria divadla Husa na provázku v Brně, na zámek ve Zlíně a v Uherském Ostrohu.

Od 12. 4. 2014 je dílo dlouhodobě vystaveno ve sklepení zámku v Litomyšli.

Podkladovou desku Srdce jsme věnovali nadaci Vize 97 a je od 5.10 2013 zavěšena v Pražské křižovatce.

V roce 2013 jsme ze zbylého vosku vytvořili dva modely Srdce 1:6. Jeden pro pražský Magistrát a druhý jsme věnovali Divadlu Husa na provázku, „nejhavlovštějšímu" místu, které jsme na své pouti se Srdcem potkali.


Foto: archiv autorů a spolupracujících dobrovolníků.

design GAO